systemy wynagradzania
3 czerwca 2024 Autor admin 0

Systemy wynagradzania – wady i zalety

W każdym przedsiębiorstwie ważne jest to, by budować silny i lojalny wobec marki zespół. Jednak taki efekt nie tak łatwo osiągnąć, szczególnie w krótkim terminie. Natomiast projekty, jakie realizuje przedsiębiorstwo, muszą być dopinane na czas, a związku z tym współpraca między pracownikami powinna funkcjonować już od pierwszych dni, w jakich dana osoba uzyska angaż w danym przedsiębiorstwie.

 

Nie można się więc dziwić, że wprowadza się systemy wynagradzania, które motywowałyby do bardziej starannej pracy. Przede wszystkim za sprawą takich systemów przedsiębiorca dąży do tego, by podwładni realizowali te cele, które są najważniejsze dla firmy. Gdy się to udaje, wtedy pracownicy są bardziej hojnie wynagradzani, a jeśli nie, wówczas otrzymują mniejszą pensję. Takie rozwiązanie ma swoje dobre i złe strony.

 

Zaletą jest niewątpliwie to, że pracownicy sami dbają o to, by wysiłek, jaki wkładają, mógł przyczynić się do zrealizowania projektów, jakie są najważniejsze dla firmy. Z drugiej strony podwładni nie zawsze wiedzą, czego mogą się spodziewać. Uzyskując wynagrodzenie, które cały czas się zmienia, można czuć się nieco mniej pewnie w danym przedsiębiorstwie. Ważne jest więc to, by system ocen pracowniczych nie był za bardzo rygorystyczny.

 

Jeśli tak się stanie, może się okazać, że jest on bardziej deprymujący, niż motywujący, a w takiej sytuacji bardzo trudno będzie osiągnąć zamierzone rezultaty. Z takich przyczyn ważne jest to, by dokładnie przeanalizować sposób, w jaki taki system ma zostać wdrożony, by miał on jak najwięcej pozytywnych rozstrzygnięć.