wyburzanie budynków kraków
3 czerwca 2024 Autor admin 0

Inwestycja, która rozpoczyna się od rozbiórki

Teren przeznaczony pod nowe zabudowania na ogół jest terenem pustym. Większość właścicieli działek dysponuje placami gotowymi do rozpoczęcia robót, a ich największym zmartwieniem może być jedynie doprowadzenie do tych placów odpowiedniej infrastruktury, jak woda i elektryczność, które służą również do celów budowlanych. Zdarza się jednak, że nowy budynek ma powstać w miejscu starego, wciąż jeszcze istniejącego. Konieczna w takiej sytuacji staje się więc rozbiórka.

Zazwyczaj działania te są już wpisane w kosztorys całego przedsięwzięcia i odpowiednio skalkulowane. Wyburzanie budynków wiąże się najczęściej z zakrojonymi na dużą skalę inwestycjami polegającymi choćby na budowie kompleksów takich, jak centra handlowe, duże bloki i wielkie biurowce mogące pomieścić tysiące stanowisk pracy.

POLECAMY: usługi budowlana, rozbiórka, wyburzanie Kraków – Wykopy.LITBUD.pl

Wiekowa kamienica, dom jednorodzinny, stara łaźnia miejska czy budynek opuszczonego już dawno hotelu, które stoją na drodze inwestycyjnych planów mogą być zrównane z ziemią na kilka sposobów. Najbezpieczniejszym i niewymagającym skorzystania z ciężkiego sprzętu jest rozbieranie budynku krok po kroku. Jednak jest to metoda czasochłonna, w dodatku możliwa do zastosowania właściwie tylko w przypadku konstrukcji ceglanych, zwłaszcza takich, które były łączone zaprawą wapienną, a nie betonową.

Aby pozbyć się niechcianej konstrukcji można też skorzystać z usług firmy, która dysponuje specjalnym parkiem maszynowym wyposażonym w buldożery, dźwigi i kule do niszczenia ścian. Jest to właściwie jedyne możliwe rozwiązanie w przypadku konstrukcji ze zbrojonego betonu. Należy mieć na uwadze przy tym, że wymaga to szczególnego zabezpieczenia. Po zakończeniu etapu rozbiórki można rozpocząć właściwe prace budowlane. Kiedy plac jest oczyszczony można zająć się pierwszym etapem, jakim jest konstrukcja fundamentów. Ich poprawne wykonanie decyduje o dalszej trwałości konstrukcji.

Musi być rozpoczęte rzecz jasna od usunięcia fundamentów starego budynku. Rzadko kiedy nowy budynek powstaje na podstawach starego. Dopiero po wykonaniu tego zadania mogą ruszyć właściwe roboty ziemne. Polegają one na stworzeniu wykopu o odpowiedniej głębokości, dzięki któremu będzie możliwe dobre osadzenie i stabilizacja całej konstrukcji.