międzynarodowy transport zmarłych
3 czerwca 2024 Autor admin 0

Jak przywieźć zwłoki z zagranicy?

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest wydarzeniem traumatycznym. Jeśli dojdzie do tego na terenie kraju, formalności załatwi za nas zakład pogrzebowy. Natomiast sytuacja, gdy do tego przykrego zdarzenia dojdzie poza granicami Polski albo osoba mieszkająca w innym państwie lub jej rodzina wyrażą wolę, aby pochówek odbył się w Polsce,  staje się trudniejsza. Trzeba bowiem zorganizować przewóz zwłok z zagranicy. Nie można tego jednak zrobić samodzielnie – transport zwłok z zagranicy może zrealizować tylko uprawniony podmiot, dysponujący odpowiednim środkiem transportu. Dodatkowo koniecznym jest uzyskanie pozwolenia starosty właściwego dla miejsca, gdzie ma się odbyć pochówek i inspekcji sanitarnej.
W tym celu należy złożyć wniosek wraz z informacją czyje zwłoki będą sprowadzone, kto tego dokona oraz kto sfinansuje transport i pogrzeb, Być może zajedzie również konieczność przedstawienia dowodu na to,  że zgon osoby nie nastąpił w wyniku choroby zakaźnej.

transport zmarłych
Nieco łatwiej sprawa wygląda, jeśli osoba zmarła jeszcze zagranicą poddana zostanie skremowaniu. Sprowadzanie zwłok spopielonych jest bowiem obarczone mniejszą ilością formalności. Konieczne jest co prawda uzyskanie pozwolenia starosty, ale samą urnę można przewieźć dowolnym środkiem transportu – warunkiem jest jedynie zachowanie warunków gwarantujących poszanowaniu zwłok.
Warto zorientować się jednak, czy któryś z pobliskich zakładów pogrzebowych ma w ofercie transport zwłok z zagranicy, aby uniknąć konieczności samodzielnego załatwiania formalności.